Tideligere Festivaler

Nordnorsk Gitarfestival 2021, 19-21 mars

Festivalen i år gjennomføres som en strømmefestival

Følg os på facebook

Programm

Fredag den 19 mars kl. 19.30

Direkte konsert med gitaristen Aycegul Koca direkte strømmet fra Ankara via facebook og youtube

Lørdag den 20 mars

Tungrock konkurranse kl 11.

I år bliver det innsendte videoer med egene tungrocksoloer. Lenke til egen video innsendes på meesenger via nordnorsk gitarfestivals facebookside.

strømmet via facebook og youtube

Openstage for låtskrivere og gitarister kl 15

I år bliver det innsendte videoer med egene låter. Lenke til egen video innsendes på meesenger via nordnorsk gitarfestivals facebookside.

strømmet via facebook og youtube

Unge Harstad talenter kl.18

Fredrik Dagsvik, Frode Wærness, Vegard Rubach

strømmet via facebook og youtube

Søndag den 21 mars

Kammerkonsert med trompetisten Ole Thomas Gjærum, fløytisten Inge Rolland , gitaristen Jens Bang-Rasmussen samt en musikalsk overraskelse strømmet kl 15 via facebook og youtube

Følg os på facebook eller kulturhusets nettside

Takk til vore sponsorer